Fantastiske insekter

Insekterne indtog jordkloden længe før vi mennesker ankom, og de vil formentlig være her længe efter, at vi muligvis har destrueret os selv som art. Mange insekter har tilpasset sig ekstrem tørre og næringsfattige forhold, de er seje overlevere, men er dog i dag trængt af den insektgift vi anvender i vores monokulturer, især her i den vestlige verden.

Der er arts bestemt omkring 1 million arter indenfor gruppen insekter, man mener at der findes yderlig en halv million arter, som endnu ikke er bestemt. Det siger lidt om mangfoldigheden, der kan gemme sig fantastiske smage og helbredsfremmende egenskaber her, som vi kan få gavn af, hvis vi arbejder med insekterne, i stedet for at bekæmpe dem.

Man kender til over 2000 arter, som spises af mennesker rund i hele verden i dag, de fleste samles i naturen, eller opdrættes i hjemmet under simple forhold, det er ikke raket videnskab, men noget alle kan få adgang til, og sådan ønsker vi det fortsat skal være.

Eksempler på insektarter som imponerer og hjælper os i dag

Hos bier og myrer finder vi udviklede komplicerede samfund, hvor man kan tale om en slags intelligens. Bierne er i stand til at fortælle artsfællerne præcis hvor de skal flyve hen efter honning, gennem en dans, og myrerne holder lus, som var de køer, de fodrer og forsvarer dem, for så at malke sukkerstoffet fra dem.

Cornell lusens røde farvestof bruges i fødevarer som pølser, og i spiritus som cam pari, silkeormen avles og bruges til produktion af den fineste beklædning vi kender til, og der er mange flere eksempler.

Vi ved der findes insektarter som kan spise og omdanne meget af det affald vi producerer, blandt andet plastik, og en del andet affald som er giftig for os. Her er der gode muligheder for at insekterne kan hjælpe os med at rydde op fremover.

I Kina har man store anlæg hvor fluelarver omdanner gylle til foder og fast lugtfri gødning.

Der findes, også i Danmark, insekter som kan producere forskellige typer antibiotika. For eksempel Bi ulven som præderer på bier.

Edderkoppens spind er det stærkeste materiale som findes, stålvire springer før edderkoppens spind når det udsættes for belastning.

Biologisk bekæmpelse anvendes i forhold til rigtig mange kulturer, som hjemsøges af skadevoldende insekter. Det handler jo dybest set om at bringe balance imellem arterne, som der jo typisk vil være i naturen og i økologisk jordbrug.

Produktion af melorme og insekter er bæredygtigt og ressourcebesparende – og et must, hvis vi skal klare udfordringerne med klima og overbefolkning.

Få mere at vide om vores melormeproduktion.