Produktion af melorme

Produktion af melorme er bæredygtigt og ressourcebesparende. Produktionen udleder betydelig mindre CO2 end traditionelt husdyropdræt, og der bruges ikke ret meget vand til insektproduktion.
Sammenligner vi proteinudbyttet fra melormeproduktionen med den mængde, vi får ud af svine og kvægproduktion, får vi meget mere protein ud af melormene pr kilo foder.

Produktionsforhold for melorme

  • Vi er under løbende kontrol af fødevaremyndighederne.
  • Alle materialer, larverne kommer i kontakt med som fx vores produktionskasser er lavet af fødevaregodkendte materialer.
  • Vi har sporbarhedssystemer og procedurer for hygiejne på linje med andre fødevarevirksomheder.

Vi laver stadig mange forsøg for at optimere produktionsforholdene, så vi opfylder biller og larvers behov bedst muligt.

Det fodrer vi melormene med

Vi benytter frasorterede rodfrugter fra Gartneriet Marienlyst som foder til vores melormelarver. Rodfrugterne rives og serveres for larverne sammen med økologisk klid. Larverne er langt bedre til at omsætte foderet til protein end de traditionelle husdyr som gris og ko.

Ved at benytte det, der tidligere var et affaldsprodukt, til foder, undgår vi madspild. Og da vi holder til på samme adresse som gartneriet, undgår vi også at transportere foderet over lange afstande.

Slagtning af melorme

Melormens livscyklus varer omkring seks uger. Billen lægger æg, der udvikler sig til larver. Når larven er stor, forpupper den sig og bliver til en bille.

Når larverne er udvoksede og sorteret, er de helt rene. Herefter går de et døgn uden fodring, så deres tarm er helt tømt. Efter en rengøring mere køler vi dem langsom ned. Da de er koldblodede dyr, går de i dvale, og så fryser vi dem ned til minus 18 grader i minimum et døgn. Så er de klar til at blive tilberedt. Det er human og skånsom aflivning, uden nogen form for stress, blod eller skrig – og det har vi det godt med!

Sundhed – skaldyrsallergi

Insekter er hvirvelløse dyr og bliver ikke angrebet af sygdomme, som kan overføres til mennesker. Derfor er risikoen for at overføre sygdomme fra insekter til mennesker ved at spise insekterne nærmest ikke eksisterende.

Der er dog den undtagelse, at personer, som lider af skaldyrsallergi, kan reagere på insekter, fordi insekternes hud hovedsagelig består af kitin ligesom skaldyrenes skal.

Cyclus

Det latinske navn for melormelarver er Tenebrio Molitor. Det er ikke en orm, men en bille som lægger æg der klækkes til larver, som vokser sig store. Det er på dette stadie, det giver mening at anvende dem som fødevare, da de har et højt indhold af protein, fedt, enzymer og vitaminer.


Hvis de får lov at leve videre, vil de på et tidspunkt blive til pupper, der efter en tid klækkes til nye biller.

Vi er nødt til at ændre vores madkultur og finde alternative fødevareemner til protein – fx ved at gå over til klimavenligt protein fra melorme og andre insekter.