Regler for opdræt af insekter

I dag findes der en liste over syv arter, som må opdrættes som foder og fødevarer i EU. På Marienlyst Ento avler vi almindelig melorm (Tenebrio molitor), hvis larver er spiselige, proteinrige og sunde.

Vi har mange regler i Danmark og EU, som er til for at beskytte forbrugerne. I forhold til avl af insekter til fødevarer er det endnu så nyt at der ikke findes tilpassede regler til økologisk avl. Vi venter spændt på udarbejdelsen af et økomærke til spiselige insekter, og følger i mellem tiden al den nyeste viden fra Aarhus Universitet og Teknologisk Institut.

Vores plan var at avle de insekter, som vi kender i forvejen, fordi vi ved, at de gerne spiser gartneriets rodfrugter ude på markerne. Derfor går vi ud fra, at de også vil være bedst til at udnytte rodfrugterne, når de er frasorterede. Dyrene kun må fodres med fødevaregodkendte produkter: Det lever vi selvfølgelig op til, da de frasorterede rodfrugter, vi fodrer melormene med, er sunde fødevarer, som bare er skæve, for store, for små eller knækkede.

Produktionsforhold for melorme

  • Vi er under løbende kontrol af fødevaremyndighederne.
  • Alle materialer, larverne kommer i kontakt med som fx vores produktionskasser er lavet af fødevaregodkendte materialer.
  • Vi følger og holder os løbende opdateret på de nyeste regler og guidelines fra Fødevarerstyrelsen, IPIFF og EU.
  • Vi har sporbarhedssystemer og procedurer for hygiejne på linje med andre fødevarevirksomheder.

Vi laver stadig mange forsøg for at optimere produktionsforholdene, så vi opfylder biller og larvers behov bedst muligt.

Økologi og insektopdræt

På Marienlyst Ento arbejder vi ud fra en økologisk grundholdning, som tænkes ind i alle processerne. Vores dyr bliver udelukkende fodret med økologisk godkendte fødevarer, men vi kan ikke kalde vores produktion og produkter for økologiske, da der ikke findes regler omkring økologisk produktion af insekter.

Vi vil den kommende tid arbejde med at få lavet de første regler, men det kræver, at vi har en del viden omkring melorme og andre insekter. Derfor sælger vi indtil videre vores produkter med tilføjelsen: ”Alene fodret med økologisk godkendte fodermidler”.

Velfærd for dyrene

For os er dyrenes velfærd meget vigtig. Selvom nogen måske ville tænke at det jo bare er insekter, er det for os levende dyr med instinkter og behov. 
Der bliver til denne dag stadig forsket i insekters velfærd og smerteopfattelse, men da der ikke er enighed om deres behov, arbejder vi udfra at en sund og glad melorm vil udvise naturlig adfærd.

Vi er så heldige at vores produktion bliver tilset dagligt af Sarah, som er specialist i insektproduktion og melormes adfærd og velfærd.